انگلیسی
پنج شنبه ٢٩ شهريور ١٣٩٧
ورود به سایت شخصی

دکتر فرهاد پیرمحمدی علیشاه

مرتبه علمی:استادیار پایه 10

Email:petrofarhad@iaushab.ac.ir

www.petrofarhad.blogfa.com


تحقیق و پژوهش

ردیف عنوان کتاب ناشر تاریخ
1 پتروگرافی و پترولوژی سنگ های آتشفشانی سهند فوژان-تهران مرداد 95

ردیف

عنوان

نام نشريه

تاريخ

1

ژئوشیمی، پتروژنز و جایگاه تکتونیکی گنبدهاي نیمه آتشفشانی- آتشفشانی سهند

Geochemistry, petrogenesis and tectonic setting of Sahand

 subvolcanic and volcanic domes

مجله ژئوشیمی ایران

2016

 

2

 

Geochemistry and tectonics of the Formation of Sahand Dacitic Dome, Southeast of Tabriz (Northwest of Iran)(ISI)

Journal of Tethys

2015

3

مقاله علمی -پژوهشی

پتروژنز سنگ های آداکیتی پس از تصادم پلیوکواترنری در جنوب تبریز

Petrogenesis of  post-collisional Plio-Quaternary adakitic rocks in

South of  Tabriz

مجله علمی پژوهشی پترولوژی دانشگاه اصفهان

2015

4

مقاله علمی -پژوهشی

سنگ شناسی و زمین شیمی سنگ های آداکیتی پرسیلیس سهند

Petrology and geochemistry of the Sahand high silica adakitic rocks

مجله ژئوشیمی ایران

2015

5

مقاله علمی -پژوهشی

خاستگاه ماگماتيسم آداکيتی در منطقه سهند ، استان آذربايجان شرقی

Genesis of Adakitic Magmatism in Sahand Region, Eastern Azarbaijan

مجله علمی پژوهشی پترولوژی دانشگاه اصفهان

2014

6

 

مقاله علمی -پژوهشی

مطالعات زمین‌شیمی سنگ‌های آتشفشانی سهند (شمال غرب ایران)

Geochemical Studies of Sahand Volcanic Rochs (Northwest of Iran)

مجله ژئوشیمی ایران

2014

7

Post-Collisional Pliocene to Pleistocene Adakitic Volcanism in Sahand Region in Northwest Iran:Geochemical and Geodynamic Implications (ISI)

Physical Sciences Research International

2013

8

Adakitic Volcanism in Sahand Region, Northwest Iran: Geochemical and Geodynamic Implications (ISI)

Journal of Tethys

2013

9

مقاله علمی -پژوهشی

پترولوژی و ژئوشیمی سنگ های آتشفشانی حنوب تبریز (آتشقشان سهند)

Petrology and geochemistry of volcanic rocks from

the South of Tabriz (Sahand Volcano)

مجله علمی پژوهشی پترولوژی دانشگاه اصفهان

2012

10

ISI

بررسي منشاء و محيط زمين ساختي سنگ هاي آتشفشاني خاور سهند- جنوب خاور تبريز- با استفاده از شواهد ژئوشيميايي

Source and Tectonic Setting East of Sahand (Southeast of Tabriz) Volcanic Rocks Using Geochemical Evidences

  مجله علوم زمين سازمان زمين شناسي و اكتشافات معدني كشور

2011

11

ISI

كاني شناسي ، سنگ شناسي و سنگ زايي مجموعه آتشفشاني سهند، شمال غرب ايران

Mineralogy, Petrography and Petrogenesis of Sahand Volcanic Suite, Northwest Iran

مجله بلور شناسي و كاني شناسي ايران

2011

12

مقاله   علمي-  پژوهشي

كاني شناسي ، پتروگرافي و پتروژنز سنگ هاي آتشفشاني سهند ، (شمال غرب ايران)

Mineralogy, Petrography and Petrogenesis of Sahand Volcanic Suite, Northwest Iran

مجله زمين شناسي و محيط زيست دانشگاه آزاد اسلامي اسلام شهر

2011

13

مقاله   علمي-  تخصصي

مطالعه پترولوژيكي ، ژئوشيميايي  و پتروژنز سنگ هاي آتشفشاني جنوب تبريز (آتشفشان سهند) با نگرشی ویژه بر سنگ های آذرآواری

The study of Petrological, Geochemical and Petrogenesis of Volcanic Rocks in the South of Tabriz (Sahand Volcano) with Special Reference to the Pyroclastic Rocks

مجله تخصصی سنگ شناسي دانشگاه آزاد اسلامي آشتيان  

2010


مقالات ارائه شده به سمينارها و کنفرانسهاي بين المللي :

ردیف

عنوان

محل کنفرانس

تاريخ

1

پتروگرافي، ژئوشيمي و پتروژنز تودة گرانيتوئيدي شمال غرب شبستر(شمال غرب تبريز)

دانشگاه تربیت مدرس تهران

1385

2

بررسي زمين شناسي، كاني شناسي و ژئوشيمي گرانيتهاي تيپ   A  واقع در كوههاي ميشو (شمال غرب كشور)

دانشگاه بیرجند

1385

3

مطالعه پترولوژيكي و ژئوشيميايي توده نفوذي شمال روستاي هريس(شمال غرب شبستر)

سازمان زمین شناسی و اکتشافات معدنی کشور-تهران

1386

4

بررسی ژئوشیمی، پترولوژی و پتروژنز توده نفوذی شمال غرب شبستر(شمال غرب ایران)

دانشگاه فردوسی مشهد

1386

5

شواهد پتروگرافي براي اختلاط ماگمايي در آتشفشان سهند

دانشگاه پیام نور میانه

1387

6

مطالعه پترولوژیکی، ژئوشیمیایی و پتروژنز سنگ های آتشفشانی حنوب تبریز(آتشفشان سهند)

دانشگاه آزاد اسلامی واحد اسلامشهر

1388

7

شواهد پتروگرافي براي اختلاط ماگمايي در سنگ هاي ولكانيك آتشفشان سهند

دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران شمال

1389

8

بررسي زمين شناسي و موقعيت ژئوديناميكي گرانيتوئيدهاي آلكالن محدوده كوه هاي ميشو (شمال غرب ايران)

دانشگاه آزاد اسلامی واحد اسلامشهر

1389

9

مطالعه پترولوژيكي ، ژئوشيميايي و پتروژنز سنگ هاي آتشفشاني جنوب تبريز (آتشفشان سهند) با نگرشي ويژه بر سنگ هاي آذرآواري

دانسگاه آزاد اسلامی واحد شیراز

1390

10

مطالعه ژئوديناميكي سنگ هاي آتشفشاني سهند (شمال غرب ايران)

دانسگاه آزاد اسلامی واحد شیراز

1390

11

رده‌بندي ژنتيكي نهشته‌هاي آذر‌‌‌‌آواري قسمت فوقاني مجموعه آتشفشاني سهند( استان آذربايجان شرقي

دانسگاه آزاد اسلامی واحد شیراز

1390

12

پتروگرافي، ژئوشيمي و پتروژنز سنگ هاي ريوليتي و آندزيتي منطقه سهند، شمال غرب ايران

دانشگاه تربیت معلم تهران

1390

13

مطالعات ژئوديناميكي سنگ هاي آتشفشاني جنوب تبريز با استفاده از شواهد ژئوشيميايي ( شمال غرب ايران)

دانشگاه تربیت معلم تهران

1390

14

ژئوشيمي تركيبات آداكيتي سهند واقع در جنوب تبريز

دانشگاه آزاد اسلامی واحد خوراسگان

1390

15

شواهد موجود منابع انرژي زمين گرمايي درآتشفشان سهند شمال غرب ايران

مرکز بین المللی علوم و تکنولوژی پیشرفته و علوم محیطی- کرمان

1391

16

مطالعات پترولوژيكي سنگ هاي آتشفشاني سهند با استفاده از شواهد ژئوشيميايي ) شمال غرب ايران)

سازمان زمین شناسی و اکتشافات معدنی کشور-تهران

1391

17

مطالعه پترولوژیکی، ژئوشیمیایی و پتروژنز سنگ های آتشفشانی جنوب تبریز(آتشفشان سهند)

دانشگاه تحصیلات تکمیلی صنعتی و فناوری پیشرفته

1391

18

خاستگاه ماگماتيسم آداكيتي در منطقه سهند ، استان آذربايجان شرقي

دانشگاه شهید بهشتی تهران

1392

19

نقش تخلخل در رفتار مهندسی سنگ های نرم

دانشگاه آزاد اسلامی واحد شبستر

1393

20

نفش کانی های رسی در رفتار مهندسی سنگ های نرم

دانشگاه آزاد اسلامی واحد شبستر

1393

21

مطالعه خصوصیات سنگ شناسی سنگ دانه ها بر کیفیت بتن

دانشگاه آزاد اسلامی واحد شبستر

1393

22

سنگ شناسی و جایگاه زمین ساختی سنگ های آذرین ترشیری در منطقه سهند(استان آذربایجان شرفی)

دانشگاه تربیت مدرس تهران

1393

23

بررسی سازههای فولادی جدا شده از پی در زلزله های حوزه نزدیک گسل

دومین کنفرانس لرزه شناسی و مهندسی زلزله، کرج، دانشگاه خوارزمی

1394

24

بررسی سازه های بتنی جدا شده از پی در زلزله های حوزه نزدیک گسل

دومین کنفرانس لرزه شناسی و مهندسی زلزله، کرج، دانشگاه خوارزمی

1394

25

موقعیت یابی بهینه بادبندها در قابهای فولادی

دومین همایش ملی معماری، عمران و توسعه نوین شهری  ، ارومیه

1394

26

بررسی تاثیر شکل هندسی سنگدانه برمقاومت فشاری بتن

دومین کنفرانس ملی مهندسی عمران و توسعه پایدار ایران، تهران

1394

27

بررسی عوامل موثر بر میزان سختی خمشی اتصال ورق گاست به بادبند

چهارمین کنفرانس ملی مصالح و سازه های نوین در مهندسی عمران، یاسوج، دانشگاه یاسوج

1394

28

خواص بتن خود متراکم سبک حاوی پومیس به عنوان جایگزین سیمان

کنفرانس بین المللی عمران، معماری و زیرساخت های شهری

1394

29

بررسی علمی دلایل خشک شدن دریاچه ارومیه و راهکارهای پیش رو

چالش های ملی در احیای دریاچه ارومیه

1395

30

ارزيابي عملكرد ايران در قبال خشک شدن درياچه اروميه از منظر حقوقی

چالش های ملی در احیای دریاچه ارومیه

1395

31

بررسی تاثیر کانی شناسی و خواص ژئوشیمیایی سنگ دانه ها بر خصوصیات مکانیکی بتن

دومین کنگره بین المللی علوم زمین و توسعه شهری،تبریز

13951- عضو کمیته علمی مجله علمی و پژوهشی پترولوژی دانشگاه اصفهان

2- عضو کمیته علمی همایش سالانه انجمن زمین شناسی کشور- دانشگاه تربیت مدرس

3- عضو کمیته علمی همایش ملی سالانه زمین شناسی و اکتشاف منابع دانشگاه شیراز

4- عضو کمیته علمی کنفرانس بین المللی عمران دانشگاه تبریز

5- عضو کمیته علمی همایش بین المللی سالانه علوم زمین- سازمان زمین شناسی و اکتشافات  معدنی کشور

6- عضو کمیته علمی همایش سالانه پژوهش های نوین در علوم و فناوری دانشگاه کرمان

7- کمیته علمی هفدهمین همایش انجمن زمین شناسی ایران و اولین نشست بین المللی کوهزاد زاگرس- دانشگاه شهید بهشتی

8- عضو کمیته علمی و اجرایی اولین همایش ملی روش های نوین در مهندسی عمران و محیط زیست- دانشگاه آزاد اسلامی واحد شبستر

9- استاد پژوهشگر دانشگاه آزاد اسلامی واحد شبستر در سال 1386

10- عضو هیات تحریریه فصلنامه ایده های نو در علوم و فناوری-کرمان

   دانلود : مقاله_1.pdf           حجم فایل 349 KB
   دانلود : Journal_of_Petrology-v5n20p15-fa.pdf           حجم فایل 1265 KB
   دانلود : Journal_of_Petrology-v3n9p37-fa_2.pdf           حجم فایل 1582 KB

سبقت از سایه ها به بیشتر دویدن نیست، به سوی نور که باشی سایه ها در پس تو اند، حتی زمانی که ایستاده ای، الله نور السماوات والارض.

 کلیه حقوق مادی و معنوی برای دانشگاه آزاد واحد شبستر محفوظ است.