فارسی
پنج شنبه ٢٩ شهريور ١٣٩٧

 

Farhad Pirmohammadi Alishah


Academic Degree: Assistant Professor

Email: Petrofarhad@yahoo.com

Weblog:www.petrofarhad.blogfa.com

 


Educational Record

Education:
B.Sc. Geology, University of Tabriz, Iran, 1999.
M.Sc.  Petrology, University of Tabriz, Iran, 2005.
Ph.D.  Petrology, University of Tabriz, Iran 2011.

Ph.D Thesis:
Title of Thesis:

Petrology, Geochemistry and Petrogenesis of Volcanic Rocks in the East and Southeast of Sahand Vocano with Special Reference to the pyroclastic Rocks.

M.Sc Thesis:
Title of Thesis:

Petrology and petrography of intrusive rock located in the Mishow mountains north of Harris Village (city Shabestar)

سبقت از سایه ها به بیشتر دویدن نیست، به سوی نور که باشی سایه در پس تو اند، حتی زمانی که ایستاده ای.

الله نورالسماوات والارض.

All rights reserved for Islamic Azad University of Shabestar reserved