فارسی
پنج شنبه ٢٩ شهريور ١٣٩٧

 

Farhad Pirmohammadi Alishah


Academic Degree: Assistant Professor

Email: Petrofarhad@yahoo.com

Weblog:www.petrofarhad.blogfa.com

 


Courses

Affiliation:
1. Member, Iranian Society of Crystallography and Mineralogy
2. Member of East Azarbaidjan Mining Engineers organization
3. Member of Iranian Geotechnical Engineers Society
4. Member of Iranian Society of Consulting Engineers.

سبقت از سایه ها به بیشتر دویدن نیست، به سوی نور که باشی سایه در پس تو اند، حتی زمانی که ایستاده ای.

الله نورالسماوات والارض.

All rights reserved for Islamic Azad University of Shabestar reserved