انگلیسی
پنج شنبه ٢٩ شهريور ١٣٩٧
ورود به سایت شخصی

دکتر فرهاد پیرمحمدی علیشاه

مرتبه علمی:استادیار پایه 10

Email:petrofarhad@iaushab.ac.ir

www.petrofarhad.blogfa.com


عضویت ها

عضویت در انجمن های علمی :

نام موسسه

کشور

سال عضویت

عضو هیات تحریریه فصلنامه ایده های نو در علوم و فناوری ابران 1393

نظام مهندسی معدن
ایران 1381

انجمن زمین شناسی ایران

ایران

1378

انجمن بلورشناسی و کانی شناسی ایران

ایران

1385

انجمن ژئوفیزیک ایران

ایران

1390

انجمن زمین ساخت ایران

ایران

1391

انجمن زمین شناسی اقتصادی ایران

ایران

1391

 

عضویت در کمیته علمی همایش:

1- عضو کمیته علمی مجله علمی و پژوهشی پترولوژی دانشگاه اصفهان1390

2- عضو کمیته علمی همایش سالانه انجمن زمین شناسی کشور- دانشگاه تربیت مدرس1387

3- عضو کمیته علمی همایش ملی سالانه زمین شناسی و اکتشاف منابع دانشگاه شیراز1392

4- عضو کمیته علمی کنفرانس بین المللی عمران دانشگاه تبریز1393

5- عضو کمیته علمی همایش بین المللی سالانه علوم زمین- سازمان زمین شناسی و اکتشافات  معدنی کشور1391

6- عضو کمیته علمی همایش سالانه پژوهش های نوین در علوم و فناوری دانشگاه کرمان1394

7- کمیته علمی هفدهمین همایش انجمن زمین شناسی ایران و اولین نشست بین المللی کوهزاد زاگرس- دانشگاه شهید بهشتی1392

8- عضو کمیته علمی و اجرایی اولین همایش ملی روش های نوین در مهندسی عمران و محیط زیست- دانشگاه آزاد اسلامی واحد شبستر1393

9- استاد پژوهشگر دانشگاه آزاد اسلامی واحد شبستر در سال 1386

10- عضو شورای تخصصی گروه عمران دانشگاه آزاد اسلامی واحد شبستر1394

11- عضو هیات داوران نوزدهمین همایش سالانه انجمن زمین شناسی ایران و نهمین همایش ملی زمین شناسی دانشگاه پیام نور 1394

 

سبقت از سایه ها به بیشتر دویدن نیست، به سوی نور که باشی سایه ها در پس تو اند، حتی زمانی که ایستاده ای، الله نور السماوات والارض.

 کلیه حقوق مادی و معنوی برای دانشگاه آزاد واحد شبستر محفوظ است.